Aktualności

Wielkanocny konkurs z Jajem

konkurs z jajem

 

KONKURS Z JAJEM GYM FACTATORY REGULAMIN

ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej ozdoby wielkanocnej -dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów. Ozdoba wielkanocna musi zawierać logo Gym Factory.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Dziecięcej do 10 r.ż i Senior
Kategoria dziecięca: w konkursie może wziąć udział każde dziecko
Kategoria SENIOR : w konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające kartę członkowską GYM FACTORY .
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Ozdobę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko oraz miejsca zamieszkania i numer telefonu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie podpisanego Załącznika nr 1 , 2 i 3 do niniejszego regulaminu.

KRYTERIA OCENY:
- nawiązanie do logo GYM FACTORY
- walory artystyczne (oryginalność pomysłu, dobór i rodzaj wykorzystanych materiałów)
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, staranność)
- wkład pracy (poziom trudności wykonania)

Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną trzyosobową Komisję Konkursową.
Zostaną wyłonione oraz nagrodzone 3 najlepsze prace z każdej kategorii.
Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
Poprawnie złożone prace wraz z załącznikami mogą zostać zgłoszone do udziału w :
GYM FACTORY
ul. Warsztatowa 8 , Piła
14.04.2017r o godzinie 12:00 nastąpi rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników.

TERMIN SKŁADANIA PRAC
od 01.04.2017 do 14.04.2017 w recepcji klubu w godzinach pracy
Gym Factory.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

kliknij
kliknij

« powrót

Bądź na bieżąco

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy